Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mitra Slijterij Oirschot

Algemene voorwaarden voor Mitra Slijterij Oirschot.

Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden van Mitra Slijterij gevestigd te Oirschot. 

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden , alsmede de voorwaarden van leveringen en recht op retour.

  1. Intellectueel eigendom
  2. Leveringen en bestellingen in onze webshop
  3. Leveringsvoorwaarden en betalingen
  4. Recht op retour en annuleringen van bestellingen
  5. Indien van toepassing
  6. Wijzigingen

1 - Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mitra Oirschot is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Mitra Oirschot.

2 - Leveringen en bestellingen in onze webshop

Op al onze leveringen is het Nederlandse recht van toepassing. Wij verkopen en leveren geen dranken aan personen die nog geen 18 jaar zijn. Onder de 25 jaar legitimatie gewenst. 

Al onze leveringen vallen onder de normale garantievoorwaarden op dranken en goederen. 

3 - Leveringsvoorwaarden en betalingen

Al onze leveringen zullen na betaling binnen 2 dagen geleverd worden, mits op voorraad. Bij het bestellen en betalen van artikelen welke toch niet op voorraad blijken te zijn zullen wij dit binnen 2 dagen terugstorten op je rekening. 

Zodra een betaling bij ons binnen is gaan wij er direct mee aan de slag, tevens ontvang je direct via de mail een besteloverzicht. 

Leveringen van alcohol houdende dranken geschied alleen aan personen van 18 jaar of ouder. Bij aflevering zal om legitimatie worden gevraagd. 

Door in te stemmen met een levering verklaart men hierbij de leeftijd van 18 jaar of ouder te hebben.

4 - Recht van retour en annulering van bestellingen

Wij kunnen helaas geen dranken retour nemen via onze webshop, dit kan wel in onze fysieke winkel in Oirschot, mits op vertoon van je aankoopbewijs, en binnen de wettelijke tijd van recht op retour.

5 - Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een eis tot levering te claimen.

Mitra Oirschot streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden met een vorm van garantie en of aanspraak op juistheid zoals gebruikelijk is in onze fysieke winkel. 

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Mitra Oirschot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

6 - Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van ons op deze pagina.
Share by: